Horeca Vakschool R’dam iets voor jou?

In je lesrooster zie je precies welk vak je op welk moment hebt. De lesroosters van alle jaren zijn te vinden op onze op www.hvsr.nl bij ‘Roosters’ en in Magister (inloggegevens krijg je begin september via je mentor, je ouders krijgen het per mail).

Heb je vragen over je rooster, dan kun je contact opnemen met Dhr. Van Nijen ( evannijen@hvsr.nl ).

Dinsdag 10 juli 

3e jaars geen les, inhalen / herkansen toetsen.

1e en 2e klas speurtocht Rotterdam.

Woensdag 11 juli 

afronden schooljaar, 12.00 uur einde les

Vakantie tot en met maandag 27 augustus.

De administratie van de HVsR is vanaf woensdag 18 juli tot en met woensdag 22 augustus gesloten

Donderdag 12 juli

School gesloten i.v.m. personeelsdag