Horeca Vakschool R’dam iets voor jou?

Je hebt hard gewerkt, veel geleerd en veel plezier gehad, en nu is het moment daar: tijd voor je examen!

Het examencijfer wordt vastgesteld uit twee cijfers. Het eerste cijfer is het SE (schoolexamencijfer). Dit zijn alle toetsen uit het PTA. In PTA (Plan voor Toetsing en Afsluiting) staan alle toetsen van de vakken die in de derde en vierde klas worden afgenomen. Voor aanvang van het examen moet het PTA zijn afgerond.

Klik hier voor het PTA.

Het tweede cijfer is het CE, (Central Exaen). HEt CE bestaat uit een beroepsgedeelte waarin je vaardigheden worden getoetst en uit een schriftelijk examen. Leerlingen die de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgen maken de schriftelijke examen op de computer. De theoretisch leerwegexamens zijn echt schriftelijk, met pen en papier.

Klik hier voor het PTA. 

 

Examendata 2019

Roosters praktijkexamen 4e klas

Voor onderstaande examens heb je oordopjes nodig

Maandag 15 april

Nederlands Basis en Kader

08.30 uur lokaal 10 HV4a

10.15 uur lokaal 10 HV4b

12.30 uur lokaal 10 HV4c en d (kader)

 

Dinsdag 16 april

Economie Basis en Kader

08.30 uur lokaal 10 HV4a

10.15 uur lokaal 10 HV4b

12.30 uur lokaal 10 HV4c en d (kader)

 

Woensdag 17 april

Engels Basis en Kader

08.30 uur lokaal 10 HV4a

10.15 uur lokaal 10 HV4b

12.30 uur lokaal 10 HV4c en d (kader)

 

Donderdag 18 april

Wiskunde Basis en Kader

08.30 uur lokaal 10 HV4a

10.15 uur lokaal 10 HV4b

12.30 uur lokaal 10 HV4c en d (kader)

Het tweede afname moment voor diegenen die het PTA niet voor 25 maart hebben afgerond is op:

  • Maandag 3 juni Nederlands 09.00 uur lokaal 10 basis en kader
  • Dinsdag 4 juni Economie 09.00 uur lokaal 10 basis en kader
  • Woensdag 5 juni Engels 09.00 uur lokaal 10 basis en kader
  • Donderdag 6 juni Wiskunde 09.00 uur lokaal 10 basis en kader 

TL examens

  • Woensdag 8 mei Duits 13.30 uur lokaal 10
  • Vrijdag 10 mei Nederlands 13.30 uur lokaal 10 
  • Maandag 13 mei Economie 13.30 uur lokaal 10
  • Donderdag 16 mei Wiskunde 13.30 uur lokaal 10
  • Vrijdag 17 mei Engels 13.30 uur lokaal 10

Woensdag 12 juni uitslag

Maandag 17 juni en dinsdag 18 juni herexamens

Vrijdag 5 juli diplomering

 

image