Horeca Vakschool R’dam iets voor jou?

Omdat de HVsR  wordt gefinancierd door het ministerie van onderwijs, worden alle gewone lessen en activiteiten door het ministerie vergoed. Er zijn daarnaast echter nog andere kosten, die voor rekening van ouders/verzorgers komen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage: We vragen alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage van €70,00 te betalen. Hiermee bekostigen we zaken als:

  • de schoolfotograaf
  • oordopjes
  • HVsR-Dopper in het eerste leerjaar of zij-instroom
  • usb-stick en de wiskundeset
  • vieringen
  • les-gebonden schoolactiviteiten ( o.a. schaatsen / sport- en speldag)
  • 3e en 4e klas een lunch/dinerbon

U ontvangt medio september een factuur.

Schoolboeken zijn gratis. De studieboeken krijgt uw kind in bruikleen (ze gaan aan het eind van het schooljaar weer terug naar de leverancier en moeten dus netjes blijven!). De werkboeken mag uw kind houden.

Op onze website staat overzichtelijk welk boekenpakket hoort bij welk leerjaar / vakrichting / niveau: www.hvsr.nl/Zo werkt het/vakkleding & schoolboeken

 

  • Boeken bestellen doet u via het bestelformulier op de website van boekhandel Van Dijk Educatie (vandijk.nl/....).
  • Het bestellen van en ‘omgaan met’ het boekenpakket komt aan de orde tijdens een door ons georganiseerde informatiebijeenkomst in juni. U ondertekent dan de overeenkomst met Van Dijk.
  • De bestelde boeken worden in de laatste vakantieweek door Van Dijk op uw huisadres bezorgd.

 

Vakkleding

De laatste maandagavond vóór de vakantie komt de firma Circuit Bedrijfskleding op school. Dan kunt u met uw kind de vakkleding passen en kopen die leerlingen nodig vanwege de praktijkvakken in de keuken, bakkerij, en restaurant. De kosten zijn voor leerjaar 1 & 2 ca €70, voor leerjaar 3 & 4 ca €160.

Overige schoolbenodigdheden

Verder is het belangrijk dat u voor de start van het schooljaar deze spullen aanschaft voor uw kind: Schooltas, schoolagenda, lijntjesschriften, etui met inhoud (pennen, potloden en gum), gymnastiekkleding (broek, shirt, zaalschoenen (alleen binnen te gebruiken).

 

Excursies en werkweek

Kosten voor excursies worden apart in rekening gebracht.

De 4-daagse schoolreis voor de 1e-jaars (naar Heino) is € 155,-.

De schoolreis voor de 2e-jaars (naar de Efteling) € 37,50.

De schoolreis voor de 3e-jaars (naar Walibi) € 38,00

 24-uursreis van de 4e-jaars gaat naar EuroDisney Parijs, € 85,00

Gemeentelijke financiële bijdrage schoolreis

Als er niet voldoende financiële middelen zijn om de schoolreis te bekostigen is het mogelijk om bij de gemeente een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage. De aanvraag kan u doen bij jeugdfonds Rotterdam

https://www.meedoeninrotterdam.nl/aanvragen/aanvraagformulier/

In andere gemeentes kan de aanvraag gedaan worden bij Stichting Leergeld.

https://www.leergeld.nl/ouderinfo/wat-kan-aangevraagd-worden/

Voor vragen omtrent de financiële bijdrage kunt u ook contact opnemen met de administratie van de HVsR. 

Openbaar vervoer

Bij de receptie is een formulier verkrijgbaar waarmee u 10% korting kunt verkrijgen op een RET abonnement voor uw zoon/dochter.

Fiets

De HVsR beschikt niet over een afgesloten fietsenstalling. Naast de school staan ruim voldoende fietsbeugels. Het is echter wel aan te raden de fiets met een ketting aan de beugel vast te zetten.