Horeca Vakschool R’dam iets voor jou?

Als u of uw kind klachten heeft, horen we dat graag; we zetten ons in om het probleem samen op te lossen. Ook als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, lichamelijk geweld, (grove) pesterijen, extremisme en radicalisering.

  • Neem contact op met de vertrouwenspersoon. Zij proberen het probleem - eventueel via bemiddeling - op te lossen. Ook kunnen ze u of de leerling begeleiden bij de procedure van het indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen zijn Mevr. S. Külcü, skulcu@lmc-vo.nl en Dhr. H. van Doorn, hvdoorn@lmc-vo.nl 
    U kunt ze telefonisch bereiken via 088 562 86 87
  • Ook kunt u zich melden bij locatieleider Marco Meily. Hij neemt de klacht in behandeling en laat binnen 5 werkdagen weten tot welke conclusie hij komt. Bent u het niet eens met de manier waarop de klacht is afgehandeld, dan kunt u zich ook wenden tot het College van Bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Geschillen. 
  • Gebouw Woudstede | Zwarte Woud 2 | 3524SJ Utrecht | 030 - 280 95 90