Horeca Vakschool R’dam iets voor jou?

De HVsR heeft een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering dekt de risico’s van uw kind als het op weg is naar en van school, tijdens excursies, meerdaagse schoolreizen en tijdens de stage. Het is een aanvulling op uw persoonlijke aansprakelijkheids- en (verplichte) ziektekostenverzekering.