Horeca Vakschool R’dam iets voor jou?

Ben je afwezig zonder officiële afmelding, of kom je regelmatig te laat, dan is dat Ongeoorloofd Verzuim. We bellen dan je ouders/verzorgers om te vragen waarom je er niet bent. Ook zijn we verplicht het te registreren in Magister, en het door te geven aan de leerplichtambtenaar. Bij constatering van ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar een boetes opleggen tot € 300,- per kind.