Horeca Vakschool R’dam iets voor jou?

Ben je afwezig zonder officiële afmelding, of kom je regelmatig te laat, dan is dat Ongeoorloofd Verzuim. We bellen dan je ouders/verzorgers om te vragen waarom je er niet bent. Ook zijn we verplicht het te registreren in Magister, en het door te geven aan de leerplichtambtenaar. Die kan boetes opleggen