Horeca Vakschool R’dam iets voor jou?

Als je weet waar je aan toe bent kun je beter focussen op leren. Daarom heeft elk leerjaar een vast lesrooster. Wettelijk verplichte vakken worden afgewisseld met ambachtsvakken, praktijkuren, ICT en mentormomenten. Hiernaast/hieronder zie je bijvoorbeeld het weekrooster van het 1e jaar. [legenda aan toevoegen!?]. Op www.hvsr.nl/... kun je de lesroosters van het 1e, 2e, 3e en 4e jaar vinden. Meer over het rooster vind je ook bij  Roosterzaken

Zo min mogelijk lesuitval
Omdat we zuinig zijn op jouw onderwijstijd, proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Is een docent ziek, dan wordt je les zoveel mogelijk overgenomen door een andere docent. Lukt dat niet, dan wordt je klas in de kantine opgevangen. Alleen in uiterste nood gaan leerlingen eerder naar huis.

image