Doorstromen

De basis voor je toekomst

Met je diploma op zak kun je goed doorstromen naar een aansluitende MBO-opleiding.  Soms zelfs versneld. Wat betekent dat voor jou?

Je doet Basis:

Je kunt het eerste jaar van het MBO niveau 2 overslaan, mits je de (pittige) MBO praktijktoets voldoende maakt.

Je doet Kader:

Het eerste jaar van het MBO niveau 2 mag je overslaan, mits je de (pittige) MBO praktijktoets voldoende maakt. Enkele horeca-opleidingen laten je tot het tweede leerjaar van niveau 3 toe.

Je doet Mavo:

Je kunt instromen op niveau 4.

Meer weten

Wie je alles over doorstromen kunnen vertellen zijn de decanen meneer Vermeulen en mevr. Hanssen. Zij zijn tijdens schooluren bereikbaar op 010 - 465 50 55. Mailen kan ook: hvermeulen@hvsr.nl en jhanssen@hvsr.nl