Algemene vakken

Algemene vakken

Wiskunde
Wat hebben koken en bakken gemeen met wiskunde? Inzicht. Inzicht in hoe je met een stel ingrediënten iets lekkers maakt. Of een som oplost, in het geval van wiskunde. Het vak geven we in alle vier de jaren en hoort tot de eindexamenvakken. Met wiskunde wordt een basis gelegd voor logisch denken en puzzelen met getallen. Een onmisbaar basisvak, zeker voor wie later een eigen zaak wil runnen.

Economie
Wat wil jij later worden? Veel van onze leerlingen dromen van een eigen zaak. En daar komt natuurlijk veel bij kijken. Een begroting maken bijvoorbeeld, een kostprijs berekenen of een marketingplan maken. Bij economie krijg je dit soort belangrijke basisingrediënten voorgeschoteld. Daarnaast bespreken we economische onderwerpen die in de maatschappij spelen, begrijp je hoe de Nederlandse economie in elkaar zit en leer je slim omgaan met geld. Economie geven we in het tweede, derde en vierde jaar.

Duits
Duits is de tweede vreemde taal die je op school leert. Een hele belangrijke in de horeca en evenementenwereld. Zeker in een internationale stad als Rotterdam. Duits volg je in het tweede, derde en vierde jaar. Je leert in die tijd niet alleen een aardig woordje spreken en schrijven; je krijgt ook lessen over de Duitse geschiedenis en cultuur. Een Duits operastuk of een clip van de band Rammstein kan zomaar een thema zijn voor een les…

Engels
In series, games en muziek. Natuurlijk steek je ook buiten school veel op van het Engels. Maar deze wereldtaal is veel meer dan dat. Tijdens je lessen krijg je ook inzicht in Engelse grammatica, zinsopbouw en leer vooral door zelf veel aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met recepten of kookinstructies schrijven en het houden van presentaties. Je legt de basis om straks in de praktijk ook in het Engels goed voor de dag te komen.

Nederlands
Grammatica, begrijpend lezen en vooral jezelf goed leren uiten. Nederlands is een vak waar je nu en straks veel aan hebt. Bijvoorbeeld als je gaat solliciteren of stagelopen. Dan is het belangrijk dat je je goed kunt verwoorden. Nederlands geven we daarom in alle jaren. Je krijgt soms ook lessen poëzie en spoken word, en gaat aan de slag met het schrijven van recepten en kookinstructies. Nederlands leer bij ons op school op allerlei manieren.

Mens & Maatschappij en Maatschappijleer
Hoe ontstaan aardbevingen? Waarom doen mensen wat ze doen? Hoe zitten andere culturen in elkaar? Mens & Maatschappij is een combinatie van aardrijkskunde, geschiedenis en economie. In de lessen leer je de wereld waarin we leven beter begrijpen. Het vak krijg je in het eerste en tweede jaar. Vanaf het derde jaar heet het Maatschappijleer. Hier ga je dieper in op maatschappelijke onderwerpen, zoals politiek, klimaat en de Europese Unie.

Studievaardigheden
Hoe leer je goed leren? Het antwoord op die vraag krijg je tijdens studievaardigheden. Deze lessen geven we in het eerste en tweede jaar, omdat in deze periode veel nieuwe dingen op je af komen. Want hoe moet je het beste leren voor een toets? Of hoe schrijf je eigenlijk een verslag? Tijdens studievaardigheden leer je ook over de werking van de hersenen. Je ontdekt bijvoorbeeld waarom het zo belangrijk is om een werkplanning te maken en hoe je hoofd het beste nieuwe informatie onthoudt.

Sociale vaardigheden
Hoe ga je een sollicitatiegesprek in? Wat is normaal in een andere cultuur dan de jouwe? Hoe geef je je mening zonder anderen te kwetsen? We vinden het belangrijk dat jij je nu en straks goed kan presenteren en anderen met respect behandelt. Daarom besteden we op school veel aandacht aan sociale vaardigheden. Dat houdt in dat je samen met je klas gesprekken voert over allerlei zaken die spelen op school en in de maatschappij. Sociale vaardigheden komt terug in alle vakken die je volgt. Tijdens de lessen Mens & Maatschappij en Maatschappijleer ga je er het vaakst mee aan de slag.